The message language code.
Załącz plik
Akceptowane rozszerzenia plików: *.txt, *.pdf, *.epx, *.ai, *.jpg, *.png, *.bmp
Maximum 5 files.
10 MB limit.
Allowed types: txt pdf epx ai jpg png bmp.